Zollinger Ellison Sendromu Nedir?

Zollinger Ellison Sendromu sindirim sistemleri organlarınız etkileyen tümörel bir hastalıktır. İnce bağırsak (duodenum) un üst kısımları yada pankreas bezinde tek veya fazla sayıda tümör gözlemlenmesi ile karakterize bir hastalıktır. Bu görülen tümörler mideden gastrin adı verilen ve mide asidinin salgılanmasını artıran hormonun seviyesini artırırlar. Böylece midede aşırı asit salgılanması gözlemlenir. Midede artan bu aşırı asit, gastrit, ülser ve refrüye neden olur. Zollinger ellison rahatsızlığı nadir rastlanan bir hastalıktır. Daha çok ilerleyen yaşlarda gözlemlenir. Ancak herhangi bir yaş evresinde de ortaya çıkabilmektedir. Tedavisinde sıklıkla mide asidini azaltıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak cerrahi müdahalede gerekebilir. Cerrahi müdahale ile buradaki asit salgısını artıran tümörler çıkartılır. Bu sendromla birlikte görülen peptik ülserler, genelde inatçıdır.

zollinger ellison

Zollinger Ellison Sendromu Belirtileri:

Ülser benzeri şikayetler

Üst karın bölgesinde rahatsızlık hissi, yanma hissi ağrı mide kazınması,

ishal

Sindirim sistemi kanamaları, Bulantı-kusma

Bazı durumlarda kiloda azalma olarak belirtilir.

Zollinger Ellison Sendromu Teşhisi ve Tanısı:

Şikayetlerle birlikte kan testleri önemlidir. Bu kan testlerinde asit salgısını artıran gastrin hormonunun yükselmesine bakılır. Aşırı artmış gastrin hormonu düzeyi, incebağırsak ve mide tümörlerine işaret edebilir. Kan testi sırasında mide boş olmalı yiyecek yenilmemelidir. Eğer kullanılıyorsa mide asidini azaltıcı ilaçların test öncesi kullanılmaması gerekir. Kandaki gastrin hormonu değişken grafik göstereceğinden tek bir test yeterli bilgiyi vermeyebilir bunun yanında bu test 2-3 kez tekrarlanmalıdır. Bu test değerlendirilirken eğer midede daha önce bir cerrahi müdahale veya başka bir nedene bağlı olarak asit üretimi yok ise test sonucu buna göre değerlendirilir. Fazla miktardaki gastrinhormonu seviyesi ile beraber mide asitliğinin düzeyi de ölçülmelidir. Eğer mide ortamının asitliği yüksek seviyede değilse Zollinger Ellison sendromunun varlığı ihtimali zayıflar.

zollinger1

Eğer mide asidikse sekretin uyarıcı testi yapılır. Hormon salgılanmasından sonra gastrin düzeyi tekrar ölçülür Eğer Zollinger Ellison Sendromu varsa gastrin düzeyi daha da artacaktır.

Kan Testi yanında Gastro intestinal sistem endoskopisi ile ince bağırsakta tümör oluşumları gözlemlenebilir. Sindirim sisteminde endoskopi ile birlikte çok miktarda ülser oluşumu gözlemlenebilir.

Bununla birllikte MR ultrason, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile tümörün yeri belirlenebilir.

Zollinger Ellison Send. Tedavisi:

Tedavide önce ülserlerin daha sonrada tümörlerin tedavisi esas alınır.

Aşırı Asidin Tedavisi: Günümüz tıp biliminde aşırı mide asidinin azaltılması ve etkilerinin ortadan kaldırılması kolay bir işlemdir. Proton pompası inhibitörleri mide asit oluşumunu bloke eder. Daha önceleri h2 reseptör antagonistleri kullanılsada bu grup ilaçlarproton pompası kadar zollinger ellison sendromunda etkili değildir. İlaçlarla kontrol altına alınması mümkün olsa da; kanamalı ülserler, sindirim sistemi tıkanıklıkları, sindirim kanalında ülsere bağlı delinmeler, dejenerasyonlar olduğu durumlarda cerrahi müdahale gerekir.

Tek bir tümör var ise ameliyatla alınabilir fakat küçük tümörler ve tümör sayısı, bulunduğu yer bazen cerrahi müdahaleyi zorlaştırır. Çoklu sayıda ve karaciğere yayılan tömörlerde cerrahi müdahale zordur. Tümör sayısının çok olması da cerrahi müdahaleyi engelleyen bir durumdur. Tümörün büyümesini kontrol altına almak başka bir yöntem olmakla birlikte diğer yöntemler uygulanır.

pancreatic-cancer

Zollinger Ellison Sendromunun Sebepleri: 

Zollinger ellison sendromunun sebepleri tam olarak bilinmemektedir. Pankras ve duodenumu etkileyerek gastrin hormonun artması ve buna bağlı olarak midede aşırı asit oluşumu temeline dayanır. Sebepleri bilinmese de sonuçları ve tedavi yöntemleri bilinmektedir.