ürün-pörtföyü

SanalEczanemiz Ürün Pörtföyü ve Ürün Özellikleri…

          SanalEczanemiz Sanal Mağazacılık Hizmetleri internet sitelerinde sağlık, itriyat,kozmetik , medikal ürünler, bebek mamaları  gibi ürün gamları bulunmaktadır. Nihai tüketiciye sunmuş olduğumuz ve direkt tüketici üzerinde kullanılan bahsi geçen ürünler için belirlediğimiz ve izlediğimiz bir takım politikalar bulunmaktadır.

          Sanalecznemiz Sanal Mağazacılık İnternet Sitelerinde yer alan ve satışı yapılan ürünler; markalı, güvenilir , bilinir ve kendisini ispat etmiş ürünlerden oluşmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sizlere ulaştırdığımız ürünlerin genel özelliği eczanelerde satılabilme şartına erişmiş ve güvenilir ürünlerdir.

          Güvenilirlik olarak eczanede satılabilme şartına erişmiş ürünleri seçmemizdeki temel nedenler ise ;

  • Bu tip ürünlerin ilgili bakanlıklarca denetimlerinin, ruhsatlandırmalarının yapılıyor olması ve belirli bir standartlar silsilesine sahip olmasıdır. Piyasaya çıktıktan sonra izlenmesi, olası sorunlar çıktığında Sağlık Bakanlığınca ilan olunarak toplatılması ve satışlarının durdurulması, belirli standartları yerine getiriyor olması, kısaca güvenilir olmasıdır.

SanalEczanemiz Sanal Mağazacılık İnternet Sitelerinde tüketiciye sunulan ürünler içerisinde asla aşağıda bahsi geçen ürünlere yer verilmez.

  • İlgili bakanlıklar ve sağlık otoritelerince yasaklanmış, ruhsatlama ve lisanslama işlemleri yapılmamış ve onaysız ürünler,
  • Uzak doğu kökenli sağlığa zararlı ve ne olduğu belli olmayan standardizasyon dışı ürünler,
  • Özellikle 3. Sınıf Tv kanallarında  reklamlara  konu olmuş, halkımızın bilinçsizliğinden yararlanarak çıkar sağlamaya yönelik ürünler,
  • İnternetten satışı yasak olan ve Sağlık Bakanlığınca Ruhsatlandırılmış ve yalnızca eczanelerde satılması gereken ürünler,(müstahzarlar, ilaçlar ,geri ödeme kapsamındaki ürünler) Kısaca hekim reçetesiyle eczanelerde satışı yapılması gereken bütün ürünler,

Yukarıda maddeler halinde özetlenen ürünler, hiçbir şekil ve şartta SanalEczanemiz Sanal Mağazacılık Hizmetleri İnternet Sitelerinde yer almazlar.