Ülkemizin yanı başında yaşanan iç savaş, komşu ülke Suriye’de aynı zamanda bir insanlık dramını beraberinde getirmekte. Ülkemizde resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 2,5 milyon dolayında Suriyeli göçmen bulunmakta. Bu göçmenlerin sağlık hizmetleri sunumundan yararlanması ise tam bir muamma şeklinde devam etmekte. Göçmenler devlet hastanelerinden muayene hizmeti alabilmekteler ancak eczanelerden ilaç alınması konusunda tam bir uyum şuan için medula sistemin kaynaklı sorunlar sebebiyle mümkün olamıyor.

1Suriyeli sığınmacıların sağlık işlemleri için AFAD’ın bağlı olduğu Başbakan Yardımcılığı; 12/10/2015 tarihinde bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre 15 /10/2015 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası üzerinden medula sistemi aracılığı ile göçmen reçeteleri karşılanabilecekti. Ancak SGK göçmen tanımlarını yapmadığı için eczaneler şuanda Suriyeli sığınmacılara ilaç verememekteler. SGK sayıları 2 milyonu bulan mülteciler için medula sistemini kullanıma açtı ancak 300 bin kadar mülteci için bu işlem gerçekleşmedi. bu 300 bin mülteci içerisinde de çocuk ve yaşlılar yoğunlukta bulunuyor.

Komşu ülkede  yaşanan iç savaşın geldiği yeni aşamada olası yeni bir göç dalgası beklenirken ,  Şu anda Türkiye’ye sığınan 2 milyon mülteciye Türkiye tarafından verilen sağlık hizmetleri yeniden düzenlendi. bu düzenleme ile birlikte daha önce, sığınmacılara yönelik hizmetler için yapılan genel düzenleme çerçevesindeki prosedürler ve hizmetler 12/10/2015 tarihinde yayınlanan  özel bir genelgeyle yeniden yapılandırıldı. Bu genelge uyarınca SGK, genel sağlık sigortasını ve bu kapsamda ilaç ve sağlık hizmeti satın alınmasını gerçekleştirmede kullandığı MEDULA sistemini, Suriyeli göçmenler için de aktif hale getirdi. Türkiye’de geçici koruma altında bulunan yani kayıtlı olan Suriyeli mülteciler devlet hastanelerine direkt olarak başvurabilecek, eczanelerden ilacını alabilecek. Kayıtlı olmayan Suriyeli göçmenler için ise şuanda bir sağlık hizmeti öngörülmüyor.

Suriyeli Sığınmacılar Sağlık Sisteminden Nasıl Yararlanıyor?

Suriyeli sığınmacılar türkiye tarafından kendilerine verilen Göçmen Tanıma Kartına sahipler. Numarası 98 ile başlayan kimliklere sahipler. Numaraları 99 ile başlayan yeni kimlikler dağıtılmasına rağmen bu yeni kimlik kartları medula sistemine SGK tarafından dahil edilmedi. Bu durumda olan Suriye’ li mültecilerin Göç İdaresi Üzerinden sorgulama yapmaları gerekmekte fakat dilimizi bilmeyen mültecilerde bu durum sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca göç İdaresi sayfasından provizyon alınamayan mültecilerin ilaç almasında sıkıntı yaşanmakta ve hem mülteciler hemde eczacılar ayrıca konu ile alakalı sıkıntı yaşamaktalar. TEİS internet sitesinde yaptığı açıklama ile konuyu gündeme taşıdı.

Eczaneler Suriyeli Sığınmacıların İlaçlarını Nasıl Verecekler ?

12/10/2015 tarihinde yayınlanan genelge uyarınca;

Geçici koruma altındaki yabancıların yani Suriyeli Göçmenlerin reçetelerinin SGK ile anlaşması bulunan eczanelerce kabul edilerek, Eczanenin kullandığı MEDULA-Eczane sistemine bu reçeteler işlenecek. Eczaneler tarafından karşılan bu reçeteler daha sonra eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü il valiliği adına düzenlenen fatura ve fatura ekindeki diğer belgelerle  Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerecek.

Ancak geri ödemelerin nekadarlık bir zaman içerisinde eczacılara yapılacağı yada inceleme işlemlerinin ne şekilde olacağı yönünde kesin bir bilgi yok. TEB konu hakkında Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bir yazı göndererek açıkta kalan alanlar hakkında görüş istedi. kurumdan gelen görüş TEB tarafından eczacılara duyurulacak…