Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge (12.10.2010/11072)

Yönerge için tıklayınız.