Tıbben normal bir gebelik kırk haftadır. Ancak bazı tıbbı nedenler ve başka faktörlerin etkisi ile bazı hamilelikler, 40 haftadan daha erken bitmektedir. Olması gereken doğum zamanından daha erken doğan bebekler doğal olarak daha düşük tartı ağırlığına sahip olurlar. Birkaç hafta erken olarak anne karnından çıkmak anne karnında tamamlanması gerekli birtakım evreleri atlamak manasına gelir. Erken doğan bebeklerin bazı fizyolojik   fonksiyonları tamamen gelişmediğinden doğumdan sonra bir takım takviyeler, extra bakımlar ve beslenme yöntemleri gerekebilmektedir. Solunum desteği, besin desteği, yaşam desteği vb. durumlar ile erken doğan bebeklerin anne karnında tamamlayacakları süre ve gelişmeleri tamamlanmaya çalışılır.

prematüre bebek

Bazen bebek normal zamanı olan 40 haftalık doğmuş olsa dahi “rahim içi gelişme geriliği sendromu”  denen ve normal 40 haftalık bebeklere göre daha az büyüme göstermiş doğumlar olabilmektedir. Böyle bebekler için izlenen tıbbi yollar da prematüre bebekler için izlenen yollarla aynıdır. Bu tip bebekler anne karnında çeşitli sebeplerden dolayı yeterince beslenemediğinden normale göre daha hafif ve küçük olabilmektedirler. Ancak bu durum çoğu zaman ilerisi için bir risk ifade etmez.

Erken doğan bebekler, erken doğuş sürelerine göre ve doğduklarındaki gelişimlerine göre derecelendirilirler. Bazı bebekler bir süre hastanede misafir edildikten sonra taburcu olabilirken bazı bebekler ise ileri derecede prematüre olup aylarca hastanede kalabilmektedirler. Tüm bu durumlara kara verecek ve yorumlayacak olan kişiler doktorlardır.

Prematüre bekler Doğum .Tartı Ağırlığına Göre 3’e Ayrılır…

İleri Dereceli Düşük Ağırlıklı Bebekler: 1 kg dan daha az ağırlığa sahip olarak doğan bebekler

Orta Dereceli Düşük Ağırlıklı Bebekler: 1.5 Kg dan az ağırlıkla doğan bebekler,

Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekler: 2.5 Kg dan daha az ağırlığa sahip olan bebeklerdir.

Prematüre doğumlar zamanlarına göre 3’ e ayrılırlar…

İleri Derece Prematüre: 25-31. Haftalar arası doğan bebekler

Orta Derece Prematüre Bebekler: 32-36. Haftalar arası doğan bebekler

Hafif Derece Prematüre Bebekler: 36-40. Hafta arası doğan bebeklerdir.

Bazı fizyolojik fonksiyonlarını tamamlamış olan prematüre bebeklerin doğal olarak bakımları ve beslenmeleri de farklılıklar arz etmektedir. Erken doğan bebeklerin anne sütü emme refleksleri normal bebeklere göre tam olarak gelişmediğinden emzirmede zorluklar yaşanabilmektedir. Ayrıca bu bebeklerin emme refleksleri sürekli kontrol edilmelidir. Ayrıca bu bebekler anne sütü emerken görece olarak daha çabuk yorulurlar. Emmeye yardımcı yanak kaslarının tam olarak işlev görmemesi erken doğan bebeklerin meme emerken yorulmalarına sebep olur. Bu nedenle premature bebekler emzirilirken daha sık aralıklarla ve azar azar emzirilmelidir. Dikkat edilecek önemli noktalardan birisi budur.

Ayrıca erken doğan prematüre bebekler için en ideal besin kaynağı yine anne sütüdür. Anne sütünün içeriği prematüre bebeklerin ihtiyacına cevap verecek şekilde kendisini diğer normal doğum yapan annelerin sütlerine göre günceller. Ancak anne sütü ile beslenmenin yeterli olamadığı veya mümkün olamadığı zamanlarda prematüre bebekler için tasarlanan tıbbi amaçlı mamalar kullanılır. Ayrıca bu bebeklerde emme refleksi gelişene kadar anne sütünü damlalıkla bebeğe vermek izlenecek başka yollardan birisidir. Ayrıca anne sütü ememeyen veya anne sütünün verilmesi mümkün olmayan prematüre bebeklerde dışarıdan beslenme yapılırken hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmek gereklidir. Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemleri normal doğumlara göre görece olarak daha az gelişmiş olabilmektedir. Erken doğan bebeklerin annelerinde anne sütünün gelmesi biraz gecikebilmektedir. Böyle durumlarda anne umutsuzluğa kapılmamalı mümkün olduğunca süt olmasa dahi bebeği emzirmelidir.

Bunun haricinde ileri dereceli prematüre bebeklerin beslenme ve yaşam destek gibi işlemleri mutlak suretle uzmanın karar vereceği ve uzmanlık isteyen bir konudur. Bebeğiniz uzun süre hastanede kalabilir. Günümüz tıp teknolojisinin ilerlemesi ile anne karnını taklit edebilen ortamlarda bebekler eksikliklerini tamamlayabilmektedirler. Sizler anne ve baba olarak bu durumlarda moral seviyenizi yüksek tutmalı ve yakın zamanda gelecek mutlu günler için kendinizi hazırlamalısınız. Özellikle anneler psikolojik olarak etkilenmemeli ve eşlerinden- yakınlarından destek almalıdırlar. Unutmayınız ki stresş ve olumsuz ruh hali, anne sütünün kalitesi ve miktarını etkileyen önemli unsurlardandır.