Akılcı ilaç kullanımı gerek Sağlık Bakanlığı’ nın gerek sağlık meslek odası ve örgütlerinin önem verdiği ve halkı bilinçlendirmeye çalıştığı konulardan bir tanesidir. Özellikle ülkemizde nüfusun yoğunluğu ve kişi başı ilaç tüketimi göz önüne alındığında gereksiz kullanılan ilaçlar hem sağlık problemlerine yol açmakta hemde ülke ve aile ekonomisine gereksiz yükler getirmektedir. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu göz önüne alındığında ilerleyen zamanlarda yaşlanan ve hasta popülasyonuna katılması beklenen nüfus yoğunluğunun artacak olması akılcı ilaç kullanımını daha önemli hale getirecektir.

akılcı-ilac-egitimiİzmir de bulunan Çevreci Eczacılar Kooperatifi ve Aydın ilinde bulunan eczacılar atık ilaç ve akılcı ilaç kullanımı konusunda Millli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlik ile öğrencileri bu alanlarda bilinçlendirme eğitimleri düzenleyecekler. Öğrenciler akılcı ilaç kullanımı ve atık ilaçlar konusunda eğitim alarak bilinçlendikten sonra bu bilgi birikimlerini aileleri ve çevreleri ile paylaşarak onları da konu hakkında bilgi sahibi yapacaklar. 2014 Yılında yaklaşık 7000 Öğrenciye Aydın Eczacı odasına Bağlı eczacılar tarafından program düzenlenerek bilgiler verildi. Hem eczacılar hem de öğrenciler için keyifli geçen eğitimlerde Drama ve Çocuklar ile Eğitim teknikleri eğitimi alan eczacılar görev yaptılar.

Akılcı ilaç kullanımının çocuklara benimsetilmesi aslında bir sosyal sorumluluk projesi olmakla beraber bilinçlenmenin küçük yaşlarda başlaması açısında da önemli bir faaliyet olduğu aşikardır.

Bu eğitimle öğrencilere; Akılcı ilaç kullanımında temel prensipler ve bilgiler, eş-dost tavsiyesi ile ilaç kullanmanın sakıncaları, ilaç tedavisinde doktor önerisinin gerekiliği,

İnternetten satılan ilaç ve ürünlerin zararları,

İlaçların tek satış noktasının eczaneler olduğu,

Atık ilaçların kesinlikle çöp olmadığı, Atık ilaçların çevre ve birey sağlığı açısından ne şekilde bertaraf edilmesi gerektiği, tarihi geçmiş ilaçların zararları , gibi konularda eğitimler verilerek bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Ege Üniversitesi Eğitim fakültesinde formatör eğitimi ve belgesi alan eczacılar bulundukları bölgelerde bu faaliyetleri yürüterek öğrencileri konu hakkında bilgilendirerek farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Henüz 1 yaşında olan bu projede Denizli, İzmir, Manisa, aydın bölgelerindeki eczacılar 7000 civarı ilköğretim çağındaki öğrenciye bu bilgileri verdiler ve halen vermeye devam ediyorlar.