Kulak Tüpleri (Çocuklarda)


Kulak iltihabını cerrahi metotla tedavi etmenin bir yolu, kulak zarından ufak bir plastik tüp sokmaktır. Cerahat bu yoldan boşaltılır. Ancak bu metodu Kulak-Burun-Boğaz uzmanınızla görüşün. Bu uygulamayla ilgili olumlu ve olumsuz görüşler aşağıda verilmiştir.

Olumlu (Destekleyen)

  • Bu uygulama kulak iltihabı rahatsızlığının sık tekrarlama olasılığını ve şiddetini ekseriyetle azaltır.
  • işitme duyusu geri gelir.
  • Bu ameliyat orta kulakta ventilasyona (hava akımı, hareketi) neden olur, böylece hücre cidarlarında uzanan enfeksiyondan meydana gelebilecek kalıcı değişiklik riski azalır.

    Olumsuz (Karşı çıkan)

  • Hastanede kalmak gerekmese de bu uygulama genel anestezi gerektirir
  • Tüp yerleşmişken kulağı su kaçırmamak şarttır.
  • Nadiren kulak zarında şiddetli zedelenme veya kalıcı delik oluşur.