Konjonktivit


Konjonktif tabakanın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir göz hasta1ığıdır, Konjonktivitin nedenleri çok çeşit1idir. En sık görülen nedenler virüsle ilgili iltihaplar ve mekanik tahriş1erdir. Çoğun1uk1a tüberküloz, difteri ve gonore (belsoğukluğu) gibi hastalıklar sırasında da konjonktif tabaka iltihaplanabilir.

Belirtileri:

  • Sabahları gözkapakları çapakla birbirine yapışır.
  • Gözler sulanır ve kızarır.
  • Bazen gözkapağının kenarında arpacık görülebilir.