PAROL İV Flakon 10 mg/ml 12×100 ml’lik flakon

Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :53.41 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Ciddi karaciğer yetmezliği, aktif karaciğer hastalığı, G6PD eksikliği olanlarda kontrendikedir. Alkolik karaciğer hastalığı, anoreksi, bulimia, kaşeksi, kronik malnütrisyon, dehidrasyon, hipovolemisi olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelerde, sık kullanılmamak kaydıyla tercih edilen analjeziktir. Emzirenlerde kullanılabilir. Fenitoin, karbamazepin, probenesidle birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Seyrek olarak, malezi, hipotansiyon, transaminazlarda artış gibi yan etkiler görülebilir.
Doz
Tablet: Günlük doz erişkinlerde 3-4×1-2 tablet ve küçüklerde 3-4×1/4-1/2 tablettir. Maks. erişkin doz 4 g ve çocuk dozu 1.2 g’dır.

Süspansiyon: Preparatın 120 mg’lık formu 6 yaşına kadar olan çocuklarda ve 250 mg’lık formu 6 yaşından büyük çocuklarda kullanılır. Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Ortalama doz 10 mg/kg’dır. Bu doz her 4-6 saatte bir olmak üzere günde 4-6 kez tekrarlanabilir.

Flakon:

15 dakikalık İV infüzyon şeklinde uygulanır.

>50 kg erişkinlerde tek doz 1 g (maks. günlük doz, 4’e bölünerek, toplam 4 g) verilir. Uygulamalar arasında en az 4 saat olmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda her uygulama arasında en az 6 saat ara olmalıdır. Karaciğer yetmezliğinde maks. günlük doz 3 g’dır. Hasta ağızdan ilaç alabilecek duruma gelir gelmez uygun bir oral analjezik ilaca geçilmelidir.

Pediatri: Yenidoğan ve bebeklerde istem dışı aşırı doz uygulamasından kaçınmak için çok dikkatli olunmalıdır. 10 kg’ın altındaki çocuklarda tek doz 7.5 mL (maks. günlük toplam doz, 4’e bölünerek 30 mg/kg), 10-33 kg çocuklarda tek doz 15 mg/kg (maks. günlük doz, 4’e bölünerek, 60 mg/kg, toplam 2 g) ve 33-50 kg çocuklarda tek doz 15 mg/kg, (maks. günlük doz, 4’e bölünerek, 60 mg/kg, toplam 3 g), >50 kg adolesanlarda tek doz 1 g (maks. günlük doz, 4’e bölünerek, toplam 4 g) verilir. Uygulamalar arasında en az 4 saat olmalıdır.

Geriatri: Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.


Endikasyon
Tablet/Süspansiyon: Analjezik ve antipiretik olarak hafif ve orta dereceli ağrıların semptomatik tedavisinde endikedir.

Flakon: Ağrının ya da hiperterminin tedavisi için, intravenöz yolun klinik olarak gerekli
görüldüğü acil durumlarda ve/veya diğer uygulama yollarının mümkün olmadığı durumlarda
(özellikle cerrahi girişimden sonra, orta şiddette ağrının ve ateşin kısa süreli tedavisinde) endikedir.