Aylık arşiv: Ocak 2013

analitik elek

Analitik elek

analgetic

Analjezik. Ağrının algılanmasındaki azalma ile ilgili.

analgesics

Değişik farmakolojik gruplardan ağrı kesici etki gösteren ilaçlar için kullanılan genel terim; başlıca analjezik ilaç grupları şunlardır: Nonsteroidal antienflamatuvar İlaçlar (NSAID) Opiyat Agonistleri Salisilatlar

analgesic nephropathy

Uzun süre (yıllarca) aşırı miktarda analjezik, özellikle fenasetin, kullanan hastalarda ortaya çıkan, renal papiller nekrozun eşlik ettiği kronik interstisyel nefrit. Hastalığa daha çok fenasetin ve aspirin’i kombine halde içeren analjezik ilaçların neden olduğu görülmektedir. Analjeziklerin neden olduğu renal hasar en … Okumaya devam et

analgesic nephritis

Uzun süre (yıllarca) aşırı miktarda analjezik, özellikle fenasetin, kullanan hastalarda ortaya çıkan, renal papiller nekrozun eşlik ettiği kronik interstisyel nefrit. Hastalığa daha çok fenasetin ve aspirin’i kombine halde içeren analjezik ilaçların neden olduğu görülmektedir. Analjeziklerin neden olduğu renal hasar en … Okumaya devam et

analgesic

Analjezi oluşturan herhangi bir bileşik; ağrı kesici; anestezi ve bilinç kaybı yapmadan antinosiseptif uyarıların algılanmasını değiştirerek ağrının geçmesini sağlıyan madde. Ağrılı uyarılara azalan cevapla karakterize; antaljik.

analgesia dolorosa

Bir bölgede duyarlık kaybıyla ilgili spontan ağrı.

analgesia algera

Bir bölgede duyarlık kaybıyla ilgili spontan ağrı.

analgesia

Ağrı hissinin ilaçla kaldırılması; nosiseptif uyarıların duyumsandığı ancak ağrı olarak algılanmadığı durum; olguya çoğu zaman bilinç kaybı olmaksızın sedasyon da eşlik eder. İlişkili Konular: inhalasyon analjezisi [inhalation analgesia] analgesia algera iletim analjezisi [conduction analgesia] konjenital analjezi [congenitai analgesia] sürekli kaudal … Okumaya devam et

analfalipoproteinemi

Ender görülen kalıtımsal bir lipit metabolizması hastalığı. Plazmada yüksek dansiteli lipoproteinlerin bulunmaması, kolesterol esterlerinin köpük hücrelerinde birikmesi, bademciklerin büyümesi, farenks ve rektum mukozasının turuncu veya sarı-gri renk alması, hepatosplengomegali, lenf düğümlerinde büyüme, korneada opaklaşma ve periferal nöropati ile karakterizedir.

analeptik lavman

Yaklaşık yarım litre ılık suda yarım çaykaşığı sofra tuzu çözündürülerek hazırlanan lavman.

analeptik

Uyarıcı, canlandırıcı. Restorasyon yapıcı ilaç. SSS’yi stimüle eden ilaç; özellikle SSS’de varolan depresyonu tersine çeviren ilaçları tanımlamak için kullanılan bir terim.

analeptic enema

Yaklaşık yarım litre ılık suda yarım çaykaşığı sofra tuzu çözündürülerek hazırlanan lavman.

analeptic

Uyarıcı, canlandırıcı. Restorasyon yapıcı ilaç. SSS’yi stimüle eden ilaç; özellikle SSS’de varolan depresyonu tersine çeviren ilaçları tanımlamak için kullanılan bir terim.

anal reflex

İnternal sfinkterinin kasılarak rektuma sokulan parmağı sımsıkı kavraması.

anal refleks

İnternal sfinkterinin kasılarak rektuma sokulan parmağı sımsıkı kavraması.

anal orifice

çoğul. anus Kalın bağırsağın dışa açıldığı açıklık. İlişkili Konular: yapay anüs [artificial anus]

anal krem

Dış hemoroidlerin, anal fissür ve anal kaşıntı gibi belirtilerin semptomatik tedavisi için her dışkılamadan sonra anüs çevresine sürülerek uygulanan krem formundaki farmasötik şekil. Ayrıca krem

anal kaşıntı

Pruritus ani, anal bölgede (makat bölgesi) görülen kaşıntı durumlarını ifade etmek için kullanılan terimdir. Sık rastlanan bir sorundur. İnatçı anal kaşınma, çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülür. Çocuklarda, sık rastlanan bir parazit olan kılkurdunun varlığına bağlı olabilir. Yaşlılarda görülmesinin nedeni, … Okumaya devam et

anal fisür

Anüste kaşıntı, ağrı veya kanamaya neden olan küçük sıyrık. İlişkili Konular: fissür [fissure]