Hastalık Nedir?

Sağlıklı halin devamını sağlamak veya hastalıklardan korunmak için ilk önce hastalığın tanımını yapmalı ve değerlendirmelerimizi buna göre oluşturmalıyız. Bu bağlamda sağlıklı olmak deyimi hasta olmamak kavramı ile çoğu zaman aynı durumu ifade etmez.

Canlı komplex bir organizmada ister insan, ister hayvan, ister bitki olsun hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri (sindirim sistemi-solunum sistemi- boşaltım sistemi gibi), sistemlerde birleşerek organizmayı yani total canlı vücudunu meydana getirir. Organizmada  bazı istenmeyen farklılıkların gözükmesiyle normal sağlıklı halin kalıcı veya geçici olarak ortadan kalkması durmuna  hastalık adı verilir. Hastalığın halk arasındaki diğer isimleri ; “rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı”dır.hasta bebek

Tıp biliminde, hastalık sözcüğü bir organizmanın çalışmasına, faaliyetlerine  zarar veren her türlü normal olmayan  durumları  belirtmek  için kullanılır.

Bugün hastalık sözcüğü mecazi olarak, herhangi bir şeyin düzensiz, işlevsiz veya sıkıntılı durumlarını belirtmek için de kullanılır; “toplumun hastalığı” gibi. Ancak bu konunun tıbbi hastalık kavramı ile bir alakası bulunmamaktadır. Ayrıca, Türkçe’de yine mecazi şekilde, hastalık sözcüğü “aşırı düşkünlük ve tutku” gibi kavramları karşılamak amaçlı da kullanılır; “Temizlik hastalığı.” gibi.

Hastalık, beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Bazen terim yaralanma, sakatlık, sendrom, semptom ve normal yapı ve fonksiyonun anormal çeşitlerini kapsayacak biçimde, geniş bir anlamda, kullanılır. Fakat farklı bağlamlarda bu kavramlar farklı kategorilere girerler ve hastalık kavramı bunların yerine kullanılamaz.

Bazı hastalıklar, bulaşıcıdır ve çeşitli taşıyıcılar ve ortamlar sayesinde  kişiden kişiye bulaşabilir – örneğin grip, öksürüklerden çıkan küçük damlacıklar, böcek veya diğer vektörlerin ısırıkları veya hastalığı taşıyan kirli su veya yiyecekler gibi.bulaşıcı hastalıklar

Diğer hastalıklarsa, (Diyabet ve tansiyon  gibi), mikroorganizmaların sınırlı bir rolü olabilse dahi bir enfeksiyon nedeniyle meydana gelmediklerinden, bulaşıcı hastalık değillerdir.

Hastalık tanımı ile birlikte SAĞLIK tanımının da bilinmesi gerekmektedir.Dünya sağlık örgütüne göre sağlığın tanımı: herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumudur.