Hamilelikte 3 Lü Test Nedir?

3’lü Test Nasıl Yapılır? 3lü Testte Neye Bakılır?

Üçlü Test Hamilelikte yapılan önemli testlerden birisidir. Tüm hamile anne adaylarına gebeliklerinin 16.ve 18. Haftaları arasında uygulanır. Bu testte anne adayından kan alınır ve alınan bu kanda 3 farklı hormona bakılır.

Burada fazla teknik ve tıbbi terimler kullanmamaya ve net anlaşılır şekilde konuyu anlatmaya çalıştık.Bu testlerin birer tahmin olduğunu belirtir ve sonuçları internetten bulduğunuz bilgilerle kendinizin değil mutlaka doktorunuzun yapması gerektiğini bildiririz.

            Kan numunesindeki Hormon ölçüm sonuçları; hamilenin yaşı, kilosu, sigara-alkol kullanıp kullanmadığı gibi kişisel değişkenler ve hamilelik haftasıyla birlikte tüm bu tip farklılıkları değerlendiren bir bilgisayar programına işlenerek sonuçlar gözlemlenir. Bilgisayar girilen tüm değişkenleri ve kan sonuçlarını birlikte karşılaştırarak testin sonucunu bildirir. Test Sonuçlarını doktorunuzun yorumlaması gerektirdiğinden kafa karışıklığına yol açmamak için burada sonuçlara ilişkin bilgi vermiyoruz.

Üçlü test sonucunda kromozomal anomali riski yüksek gelen gebeliklerde bebek tamamen normal de olabilir, kesin neticeyi belirlemek için CVS veya amniyosentez yapılır.
35 yaş üzerindeki gebelere risk fazla olduğu için “genellikle” üçlü test yapılmasına gerek duyulmadan direkt olarak amniosentez önerilir.

 

3’lü Testte Nelere Bakılır?

Hamileliğin 16-18. Haftalarında yapılan bu testte aşağıdaki 3 farklı anormallik kontrol edilir.Bu nedenle test mutlaka yapılmalıdır ve önemlidir.

·         Down Sendromu Riski (tiroizmi 21)

·         Edwards Sendromu Riski (tiroizmi 18 )

·         Nöral Tüp Defekti Riski (NTD)     3 lü testte araştırılan anormalliklerdir.

 

 

Down Sendromu Riski Nedir? (Tiroizmi 21)

Burada Anne adayının yaşı, kilosu,sigara kullanma durumu ve alınan numunelerin değerlendirmesi bilgisayar tarafından yapılarak bebekte olası down sendromu varlığını tespit etme amacı güdülür.

 Bu tahminde en önemli nokta gebelik haftasının doğru tespiti ve bilgisayara doğru işlenmesidir.

Down Sendromu Bebekte olası zeka geriliği, kalp ve dolaşım sistemi anomalileri ve diğer bir çok organ anomalileri olan hastalıklardır. Bu testlere zeka testi denmesinin nedeni de budur, üçlü test bebeğin zeka düzeyini ölçen bir test değildir.

 

Edwards Sendromu Nedir?(Tiroizmi18 )
 

Edwards Sendromu -Trizomi 18 (18. Kromozomdan üç kopya olması), zeka geriliği, büyüme geriliği ve ciddi kalp fonksiyonu anormalliklerinin izlendiği bir kromozom hastalığıdır. Hipertoni, düşük yerleşimli ve malforme kulaklar, kısa sternum, ellerde 2. ve 5. parmaklar 3. ve 4. parmaklar üzerine yerleşimli, ayakta rocker-bottom görünümü, avuç içlerinde tek çizgi, tırnak hipoplazisi hastalığın fenotipini oluşturur. Mozaik trizomi 18 olgularında klinik tablo daha hafiftir.

Canlı doğan bebeklerde görülme sıklığı yaklaşık 7500 doğumda birdir. Trizomi 18’li hamileliklerin yaklaşık %90 ı düşükle sonuçlanır. Trizomi 18’li doğan bebeklerin yaşama şansları çok azdır ve birkaç aydan fazla nadiren yaşarlar. İleri anne yaşı bir risk faktörüdür ve 35 yaşından büyük annelerde trizomi 18’li bebek doğurma riski gözle görülür şekilde artmıştır.

 

Nöral Tüp Defekti (NTD ) Nedir?

Nöral tüp defekti (NTD) risk tahmini için kandan alınan örnekteki AFP değeri ile gebelik haftası karşılaştırılır, anne adayının kilosuna göre düzeltmeler yapılarak risk tahmini yapılır.

NTD durumlarında nöral dokuyu örten yapıdaki açıklık şeklindeki defektten amnios sıvısına ve buradan da anne adayının kanına normalden fazla AFP hormonu geçer. Bu yüzden AFP değeri gebelik haftasına göre olması gerekenden daha yüksek çıkar. Yükseklik ne kadar fazla olursa bebekte NTD varolma riski o kadar yüksek olarak belirlenir. İkiz ve çoğul gebelik, bebekte böbrek hastalıkları, omfalosel ve gastroşizis gibi bebeğin karın önduvarında açıklık olması durumlarında da anne adayının kanında AFP yüksek çıkar. Bu durumların büyük bir kısmı ultrasonda nispeten kolay ayırt edilir. 
En önemli nokta testin yapıldığı anda gebelik haftasının doğru belirlenmiş ve bilgisayara doğru girilmiş olmasıdır. Anne adayının gebelik haftası sanılandan büyükse bu durumda AFP yüksek çıkacak ve testte NTD riski gerçekte olduğundan yüksek çıkacaktır.

Amniyosentezi kimler mutlaka yaptırmalı? 

 

  • Amniyosentez, kromozom veya gen durumundan şüphelenilen her durumda yapılmalıdır.
  • Daha önceki gebeliklerinde ve ailesinde hiçbir sorun yokken, mevcut gebeliğinde ikili, üçlü ve dörtlü testlerde veya detaylı ultrasonografide bebekle ilgili bir sorundan şüpheleniliyorsa, Anne adayı daha önceden kromozom veya genetik bozukluğu çağrıştıran sakat doğum yapmışsa,
  • Ailede genetik bozukluk veya kromozom bozukluğu olma ihtimali varsa ve bir genetik hastalık taşıyıcılığı varsa,
  • İleri yaş hamileliği söz konusuysa amniyosentez yapılır.