Fibroz Displazi


Bir ölçüde Paget hastalığına benzeyen fibröz displazide kemik dokusunun anormal kistik büyümesi söz konusudur. Bu hastalıkta kemik dokusu daha çok fibröz yapıdadır. Nedeni bilinmeyen bu hastalık genellikle ilk çocukluk döneminde ortaya çıkar ve birden fazla kemiği etkileyebilir. Fibröz displazinin bir tipi, kızlarda erken cinsel olgunlaşma (Albright sendromu) ile birlikte görülür.

Belirtiler

  • Özellikle bacağın alt bölümünde kemik ağrısı,
  • Yürüme zorluğu,
  • Nadir olarak kırıklar ve birçok kemikte şekil bozukluğu,
  • Çoğu kez herhangi bir belirti vermez.