Sağlık Bakanlığı e-nabız sisteminin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, hasta ve bilgi gizliliğini temin etmek için e-nabız sistemini kullanan kişiler ile bakanlık arasında bir takım kurallar koymuştur. Bu kurallar ve şartlara göz atarak incelemeye çalışacağız.

E-nabız sistemini kullanan kişilerin, bireysel  ve sağlık bilgilerini sistem ile paylaşmaları  halinde bu kişisel bilgiler, mevzuatın belirttiği durumlar oluşmadığında ya da kişilerin onayı alınmadığında açıklanmayacak olup, en yüksek güvenlik ve gizlilik teknolojileri ve standartları ile muhafaza edilecektir.  Böylelikle Sağlık Bakanlığı kişilerin onayı olmadan yada gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmadan bilgileri paylaşmayacağı ve koruyacağını beyan etmektedir.

Kişilerin onayı ve izni alınması halinde bu bilgiler kişilerin onay verdiği/yetkilendirdiği hekimlerle ve kişilerle paylaşılabilecektir. kişi eğer onay vermez ise sağlık bilgileri sistemde saklanmayacaktır. ayrıca bilgiler sistemde saklansa bile hasta onay vermediği takdirde hekimle bile bu bilgiler paylaşılmayacaktır.

e-nabizUlusal ya da uluslararası sağlık araştırmalarında veya Karar Destek Sistemleri için yapılacak analizlerde kullanılacak sağlık verileri, kişiler anonimleştirilerek (kişilerin kimlik bilgileri gizlenerek) sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından kullanılabilecektir.

E-nabız portalinin kullanılması sırasında kişilerin ve kurumların karşılaşabileceği teknik aksaklıklardan (cihaz, hat ve iletişim nedenli vb.) ötürü bağlantı kurulamamasından Sağlık Bakanlığı sorumlu tutulamaz.

Kişilerin E-nabız’a giriş için kullanacakları şifrenin oluşturulması esnasında takip etmesi gereken adımlar, yazılı talimatlar olarak kabul edilecektir.  sisteme girişte kullanılan şifrenin güvenliğinden öncelikle kişiler sorumludur. bu sebeple e-nabız şifrenizi, e-devlet şifrenizi kimse ile paylaşmayınız.

Kişilerin oluşturdukları bu şifrelerin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifre kullanması ve/veya belirtilen teslim bilgilerinin (örneğin cep telefonu numarası)  hatalı belirtilmesi durumunda ve/veya ihtiyaç duyulması halinde, Sağlık Bakanlığı kişilerin bilgilerini güvenceye almak amacıyla sahiplerine haber vermeksizin işlemi sonlandırma, durdurma, kişi hesabını askıya alma/dondurma, şifreyi iptal etme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir.

Burada bahsi geçen durumlardan kaynaklanabilecek maddi zarar ve kayıplardan ve gecikmelerden Sağlık Bakanlığı sorumlu tutulamaz. Bakanlık iletişim ağlarından kaynaklı hata ve gecikme yada aksaklıklardan, şifrenizi itina ile saklamamanız sonucu oluşabilecek olumsuzluklarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Kişilerin kendilerinin ve reşit olmayan ve/veya vesayet altında bulundurduğu kişilerin E-nabız’ı kullanması esnasındaki sorumlukları kişilerin kendilerine aittir. Çocuklarınızın e-nabız sistemindeki bilgilerinden ebeveyn olarak sisler sorumlusunuz.

Kişilerin E-nabız’ da gördükleri, ilaç bilgi sistemi içerisinde yer alan ilaç bilgileri Sağlık Bakanlığıyla sözleşmeli firma tarafından temin edilmektedir. Sistemdeki tüm bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Kişilerin ilaçlarını hekimlerinin tavsiye ettikleri doz ve şekillerde kullanmaları gerekmektedir. İlaç bilgilerinde kişilerin kendi sağlık durumlarıyla ilgili olarak dikkatlerini çeken bir durum görülmesi halinde acil 7/24 olarak hekimlerine danışmaları önerilmektedir. Sistemde yer alan bilgiler hiçbir şekilde doktor önerisi ve tavsiyesi yada doktorun hastayı görerek muayene etmesinin yerini tutmayacağı için buradaki bilgilerle sağlığınız üzerinde karar vermemeniz önemlidir.

E-nabız’da kişisel sağlık bilgilerinin tamamının görülmediği durumlarda kişiler hizmet aldıkları sağlık kuruluşuna başvurarak, E-nabız sitesinde tüm kişisel sağlık bilgilerini görmek istediğine dair bildirimde bulunabilirler.

Kişiler, kendisiyle ilgili kişisel sağlık verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır.