Diyaliz Merkezleri Hakkında Yeni Yönetmelik 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Yönetmelik için tıklayınız.
Ekler için tıklayınız.