Hasta Hakları Nelerdir?

HASTA HAKLARI NELERDİR?
“Sağlık hakkı, kişinin toplumdan, devletten, sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve sağlığını sürekli geliştirebilmesi için toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesidir.”
“Yaşama Hakkı”nın en önemli bileşenlerinden birisi olan sağlık ve sağlıklı yaşama hakkı, pozitif statü hakları arasında yer almaktadır.
Sağlıklı olma, sağlıklı olma halini sürdürme ve sağlığını geliştirme hakkı

Koruyucu sağlık hizmetlerini alabilme ve yararlanabilme
Sağlıklı bir […]