Bağırsak Solucanları


Bağırsak solucanları, insan vücudunda asalak olarak yaşarlar. Bunlara bağırsak kurtları da denir. Genellikle 5 grupta toplanırlar.

  • Yuvarlak kurtlar
  • Kıl kurtları
  • Kamçı kurtları
  • Kancalı kurtlar
  • Şerit