Ateşli Havale


Çocukluk yaşlarında ateşli bir hastalık sırasında görülen kasılmalardır. Beş aylıktan 5 yaşına kadar olan yaş grubunda en sık görülür. Erkek çocuklarda kız çocuklarından daha sık görülür. Genetik faktörler önemli rol oynar. Vakaların %25 inde aile öyküsü vardır.

Ateşe bağlı havalelerin %4 ünde kalıcı havalelere yani epilepsiye dönüşüm söz konusudur.