Anne sütü yapısı itibari ile gerekli olan biyolojik ve kimyasal bileşenlerden oluşan bir sıvıdır. Tam olarak anne sütünün içerisinde şu maddeler şu miktarlarda bulunur demek imkansızdır. Çünkü anne sütü yapısı bebeğin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre farklılaşan değişken bir yapı sergiler. Ancak dönemlere göre genel bir çerçevede anne sütünün yapısını oluşturan maddeler incelenebilir. Anne sütü günümüzde canlı besin olarak tanımlanmaktadır. Anne sütünün 1 santimetreküpünde yaklaşık 1 milyon canlı hücre bulunur.

Anne sütü yapısında genel olarak aşağıdaki biyolojik etkinliği olan grupları barındırır. Bunlar; vitaminler, mineraller, sindirim enzimleri, hormonlar, karbonhidretlar, yağlar, proteinler ve bunun gibi farklı özellikte bileşenlerdir. Ancak anne sütü D vitamini yönünden eksiktir. Bu nedele yeni doğan bebeklere doktorlar D vitamini içeren damlalar verirler.

anne-sutu (1)

Anne sütünün kimyasal ve biyolojik birleşimi bebeğin ihtiyaçlarına maximum derecede cevap veren ve kendisini sürekli bebeğin ihtiyacına göre değiştiren bir yapıya sahiptir. Bebeğin doğumundan gelişimine bu yapı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde kendisini günceller. Matur süt adı da verilen olgun süt; su,yağ,protein ve karbonhidratlardan oluşur. Anne sütü bebek sindirim sisteminin bakteri ve mikro organizmalardan korunması için optimum ölçüde asidiktir. Anne sütünde bulunan yağ asidi zincirleri bebek bünyesinin fonksiyonel özelliklerinin gelişiminde önemli rol oynar. Tüm sayılabilir özellikleri yanında başka özelliklere de sahip olan anne sütü biyolojik değeri yüksek ve tam bir besindir. Anne sütünde yer alan proteinler bebek gastro intestinal sistemini yormaz ve bebekte gaz sancısı, gaz oluşumu daha az gözlemlenir.( inek sütünde bulunan laktozu bebeklerde sindiren enzimler gelişmemiştir. Bu durum bebeklerin inek sütüne belli bir süre sonra geçmesinin nedenidir. Ancak bu durum anne sütünde gözlenmez.)  Bunun yanında anne sütünün yapısında bulunan vitaminler ve su-tuz bebek için gerekli olan miktardadır.

Anne sütünün yaklaşık olarak 5 te 4 ü sudan oluşur. Anne sütü emen bebeklerin ilave su almasına gerek bulunmaz. Ancak anne sütü emen bebek verilen suyu reddetmeden içiyorsa bu durum, anne sütünün bebeğe yeterli gelmediğine bir işarettir. Emzirme başında gelen sütün su içeriği daha fazladır ve bebeğin su ihtiyacını karşılar. Emzirme sonuna doğu gelen süt daha yağlıdır ve bebeğin doygunluk hissini oluşturur.

ANNE SÜTÜNÜN KİMYASAL BİLEŞENLERİ

anne-sutu-bilesimi (1)

Anne sütü vitaminler yönünden de yeterli düzeydedir. Suda ve yağda eriyen vitaminler bebeğin ihtiyacına cevap verecek miktarda anne sütünde bulunur. Ancak anne sütünün yetersiz kaldığı durumlarda doktorlar dışarıdan vitamin takviyesi önerebilirler. Özellikle Aile Sağlığı merkezlerinde cerilen ve D Vitamini içeren ürünler bebeklerin kemik gelişimi açısından önemlidir. Ayrıca bu ürünleri sadece kullanmak yeterli değildir. D vitamini vücutta aktif hale gelmesi için derinin güneş ışığı ile temas etmesi gereklidir. Bu durumu da mutlaka göz önünde bulundurunuz… Anne sütü yine bebek için gerekli miktarlarda minerallerde içerir.

Anne Sütünü Salgılandığı Döneme Göre yapısal olarak 3 e ayırabiliriz.

Kolostrum= İlk Süt : Doğumdan sonraki ağız sütü olarak ta bilinen ve doğumu müteakiben 5 gün boyunca salgılanan süttür. Bebeğin ilk aşısı olarakta bilinir.

Geçiş Sütü:  Doğumu takip eden 5. Günden 16. Güne kadar salgılanan süttür.

Mature (OLGUN SÜT) Süt: 15-20. Günlerle birlikte salgılanmaya başlayan süttür.