Anne sütü bilimsel incelemeler ile açıklanmış olan ve kabul edilen özellikleri ile bebek için bir numaralı besin kaynağıdır. Bebekler doğumu takiben ilk yarım saat içerinde emzirilmeye başlanmalı ve özellikle ilk altı ay anne sütü ile beslenmelidir. Bu dönem içerisinde bebeğe dışarıdan su vermek, inek sütü vermek gerekli olmayan bir uygulamadır. anneler herhangi bir engel veya tıbbidurum bulunmadığı sürece bebeklerini emzirmeye zorlamalıdırlar…

emzirme sıklıgı

Anne sütü ile beslenme her yeni doğan bebeğin en doğal ve gerekli hakkıdır. Anne sütü ile anlatacaklarımızı tıbbi dilden uzak anlaşılır şekilde maddeler halinde özetleyecek olursak anne sütünün üstünlükleri aşağıdaki gibidir.

 • Anne sütü bebeğin vazgeçilmez besin maddesidir. Yapısı sürekli bebeğin ihtiyaçlarına göre güncellenir. Birinci ayda gelen süt ile 2 ayda gelen sütün içeriği, hatta emzirme başında gelen sütün içeriği ile emzirme sonunda gelen sütün içeriği bile birbirinden farklıdır. Kısaca anne sütü bebeğin dönemlerine göre kendi içeriğini güncelleyen canlı bir besin maddesidir diyebiliriz.
 • Anne sütündeki proteinlerin yaklaşık % 80 i biyolojik değeri yüksek protein ve nükleotidlerdir.Bunlara  “whey proteinleri” adı verilir. . Anne sütü proteinlerinin vücut proteinlerine dönüşüm oranı %100 (NPU)’dür. Bu özelliğe sahip başka bir besinin olmaması, anne sütünü eşsiz yapmaktadır.Doğada  Her Annenin sütü yavrusu için özeldir. Yani anne sütü bebeğin gelişimde rol oynayan bileşenler için temel bir taş vazifesi görmektedir.
 • İlk 6 ayda yalnız anne sütü bebek için yeterli ve gereklidir. Anne sütü ile beslenen bebekler  sağlıklı büyür ve gelişimlerini şekillendirirler. Bebeklikte görülen bir çok hastalığa yakalanma riskleri daha azdır. Mikroorganizmalara ve mikroplara karşı dirençli bebekler yetişir. Bununla birlikte anne sütü alan bebekler;  çocukluk dönemleri ve erişkinlik dönemlerinde yine bir çok hastalık için düşük risk faktörü grubundadır. Bu konularda devam eden ve yıllar süren araştırmalar, anne sütü ile ilgili olarak bugün bilmediğimiz fakat gelecekte ortaya çıkabilecek olumlu faktörleri bize haber etmektedir.
 • Anne sütü oto kontrol özelliklidir. Emzirmenin sonuna doğru gelen süt kısmen daha yağlı olmakla birlikte doygunluk hissi verir. Böylelikle obezite riski önlenmektedir. Bu nedenle anne sütü ile büyüyen bebeklerin  obezite riski  daha azdır.
 • Anne sütünün Protein yoğunluğu ve yapısı  inek sütünden az ve farklı  olmasına rağmen bebeğin tüm  protein ihtiyacını ilk 6 ay tek başına karşılar.
 • Emzirme, Anne ile bebek arasında bir bağ oluşturarak bebeğin sosyal gelişiminin temelini oluşturur, Anneye sorumluluk duygusu yükler. Bebekle anne arasında duygusal bağ oluşturarak annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlar.
 • Emzirmenin doğumdan hemen sonra başlatılması ve sık aralıklarla emzirme ile süt yapımı kolaylaşır. Yani bebek süt emdikçe annenin süt yapımı artar.
 • Erken emzirme ile annede gözlenen olası doğum sonrası kanamalar çabuk kesilir, memelerde şişme ve iltihaplanma olmaz, loğusalık kolaylaşır, ayrıca emzirme annenin ileride olası meme,rahim kanseri riskini azaltır.
 • Doktorların belirleyeceği istisnai durumlar haricinde; Anne sütü emen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur.
 • Anne sütünün probiyotik özelliklere sahip olması, bileşiminde bulunan laktobasillus bifidusun etkisi ile süt çocuğunu E.koli gibi enfeksiyonlardan korur.
 • Anne sütü yapısında 25 den fazla önemli enzim bulunmaktadır. Bu enzimlere örnek olarak; Yağın bağırsaklardan sindirim ve emiliminde yer alan lipaz, meme bezlerinde süt lipidlerinin sentezinde yer alan lipoprotein lipaz, laktoz sentezinde galaktozil transferaz, disülfid bağlarının oluşumunda sülfidril oksidaz, bakteriostatik etki oluşumunda laktoperoksidaz gibi çok sayıda enzimi bileşiminde bulundurmaktadır.
 • Anne sütündeki önemli ve gerekli yağ asitleri düzeyi inek sütündekinden yaklaşık 5 kat daha fazladır. EPA ve DHA içerir, n6/n3 oranı dengelidir.
 • Anne sütü ile beslenen bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni, menenjit, bakteriyemi sıklığı daha azdır.

anne-sutu

 • Anne sütü ile beslenen bebeklerde allerji ve kronik hastalık daha az görülür. İnsüline bağımlı diyabet görülme riski, apandisit, invajinasyon, hipertrofik pilor stenozu görülme riski azalır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde Nekrotizan enterokolit görülme riskinin 10 kat daha az olduğu saptanmıştır. Solunum sistemi enfeksiyonlarının sıklığı ve astım görülme durumu azalır.
 • Bebeğin beden ve ruh sağlığı için en uygun besin, annenin kendi sütüdür. Anne sütü aynı zamanda doğal bir sakinleştirici ve teskin edicidir. Bebeğin  uyku düzenini sağlar.
 • Anne Sütü ile beslenene bebeklerde diş çürümesi inek sütü ile beslenen bebeklere oranla daha yüksektir.
 • Unutmamanız gereken bir nokta: sağlıklı bir anne her zaman bebeği için yeterli miktar sütü üretir.