Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı ile Aile Hekimleri arasında Cumartesi günleri toplum sağlığı merkezlerinin açık olması konusunda bir tartışma bulunmakta. Sağlık Bakanlığı’ nın almış olduğu cumartesi çalışma kararı aile hekimleri arasında tepkiyle karşılanmıştı ve aile hekimleri konuyu protesto etmişlerdi. Sağlık bakanlığı’ da protesto eylemi gerçekleştiren aile hekimlerine ihtar puan cezası vermişti.

aile-hekimi-cezaAdapazarı ilinde Türk Sağlık-Sen üyesi olarak görevli bir aile hekiminin cumartesi günü bakanlığın belirlediği nöbet görevine gitmemesi sebebiyle beş ihtar puanı cezası ile cezalandırılmıştı. Ceza alan aile hekiminin cezasının iptal edilmesi amacıyla için Türk Sağlık-Sen tarafından Adapazarı 2. Bölge İdare Mahkemesine konu taşındı. İlgili mahkeme verdiği kararda “Örgütlenme özgürlüğü kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, izinsiz işe gelmemek fiilinin sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varıldığından, disiplin suçu teşkil etmeyen eylemi nedeniyle davacı hakkında tesis edilen işlemin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ibaresini kullandı.

Mahkeme Konuyu Örgütlenme Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirdi.

Mahkeme ayrıca Ceza iptali için başvuran aile hekiminin üyesi olduğu Türk Sağlık-Sen’in iş bırakma kararı aldığına dikkat çekilerek, davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak ülke genelinde geçekleştirilen iş bırakma eylemine katıldığı belirtildi. Karardan sonra üyesi için dava açan Türk Sağlık Sen, aile hekimleri için cumartesi günü nöbetlerinin hukuka uygun olmadığını belirterek kaldırılması gerektiğini dile getirdi.